[1200x760] EM4750nakrkabi.jpg

Půdorys kabiny čelního vozu EM475.0 s rozpisem prvků na řídícím stanovišti.

Sbírka:
Ing. Jiří Adamovský