[1900x768] EM4750schema.jpg

Schéma uspořádání technické jednotky EM475.0 s uvedením délek celé dopravní jednotky.

Sbírka:
Ing. Jiří Adamovský