[1024x700] 748508b.jpg

Stejného dne byla T478.0508 na stejném místě v kolejišti vlečky elektrárny Třebovice zachycena také z jiného úhlu - rok 1986.

Foto:
Robert Kubica