[1024x660] 748508a.jpg

Lokomotiva označená jako T478.0508 byla zachycena na domovské vlečce elektrárny Třebovice - rok 1986.

Foto:
Robert Kubica