[800x600] 729702b.jpg

Tento technický záběr lokomotivy 729 702-1 byl pořízen také v kolejišti Třineckých železáren dne 7. 5. 2009.

Foto:
Aleš Krška