[800x600] 721706a.jpg

Za normálních okolností širokorozchodná T458.0506 se na normálněrozchodných podvozcích podrobuje v ŽOS Česká Třebová dokončovacím pracem po dílenské opravě 27.4.1988.

Foto:
Jiří Adolf
Sbírka:
Jan Kudlička