[800x600] 704004vnrozvadec.jpg

Vysokonapěťový rozvaděč pod krátkou kapotou lokomotivy 704 004-1 (vlevo jsou patrné jímky hlavního vzduchojemu).

Foto:
Vladimír Pomezný