[800x600] 184502h.jpg

Prototyp 93E 002 stál vystaven na MSV v Brně v září roku 1994.

Foto:
Ing. Bohumil Skála