[600x800] 180001strojovna.jpg

Průhled strojovnou právě činného prototypu 180 001-0.

Foto:
Zdeněk Itterheim