[800x600] 180001kontroler.jpg

Pohled na hlavní kontrolér v útrobách stroje 180 001-0 (velké zhášecí komory patří linkovým stykačům, ostatní komory jsou kombinačních stykačů), pod kterým je šuntovací tlumivka, vlevo nahoře stykače pomocných pohonů a vlevo dole omezovací odporník pomocných pohonů.

Foto:
Zdeněk Itterheim