[800x600] 130vypinac.jpg

Hlavní vypínač na lokomotivě 130 044-1.

Foto:
Václav Lapka