[800x600] 130diagnostika.jpg

Panel diagnostiky v kabině stroje 130 044-1.

Foto:
Václav Lapka