[595x768] 121009jace2.jpg

Na jiném záběru pana Černého se svým pojízdným pracovištěm E469.109 nelze neupozornit na zajímavou provizorní opravu násilného poškození stroje - rok 1962.

Foto:
Martin Formánek
Sbírka:
Jan Černý ml.