[800x600] 103001pultve2.jpg

Páka ruční brzdy a panel měřících přístrojů na vedlejším řídícím pultu lokomotivy 103 001-4.

Foto:
Ing. Pavel Šiman CSc.