[800x600] 103001pultve1.jpg

Pohled na vedlejší řídící pult akumulátorové lokomotivy 103 001-4.

Foto:
Ing. Pavel Šiman CSc.