[1200x780] 110048e.jpg

Při posunu na severním zhlaví stanice Přerov byla 110 048-6 zachycena přímo pod stavědlem St 1 dne 21. 9. 1991.

Foto:
Ing. Bohumil Skála