[1200x750] 263008c.jpg

Kolegyně 263 008-5 a 263 007-7 se u jednoho nástupiště bratislavské hlavné stanice setkaly 25.10.2021.

Foto:
Adam Kotas