[1200x800] SU175i.jpg

Se soupravou prázdných "LH-ček" manipuloval stroj 175 v kolejišti lomu Medard-Libík 14.5.1999.

Foto:
Daniel Pavlíček