[600x760] 748471kompresor.jpg

Pohled na kompresor pod blokem chlazení v dlouhé kapotě lokomotivy LDH 70-414 (nově 748 471-0).

Foto:
Ing. Jiří Kotas