[1200x790] LDH45-270a.jpg

Lokomotiva FAUR č. LDH 45-270 stála vystavena na MSV Brno 20.9.1976.

Foto:
Josef Motyčka