[1200x830] 745601b.jpg

Se strojem na zemní práce SZP 750 byla 745 601-5 (oficiálně však 99 56 9310 006-8) v žst. Bardejov vyfotografována 17. 8. 2012.

Foto:
Pavel Chomjak