[1024x550] TL6590srovnani1.jpg

Srovnávací tabulka ze zprávy výrobce z ledna 1960 prokazuje jako palivo pro TL659.0 tzv. střední olej (písařskou chybou „W-“ místo M-olej).

Sbírka:
Martin Žabka