[1000x430] TL6590princip.jpg

Turbínová lokomotiva TL659.0 byla s dvouhřídelovým uspořádáním turbín s otevřeným oběhem. Měla 18stupňový kompresor (1) hnaný generační turbínou (2). Kompresor nasátý vzduch stlačoval do výměníku tepla (4), kde se předehřál a proudil do spalovací komory (5). Zde vytvořené plyny spalin o dovolené teplotě max. 650 °C ponejprv expandovaly v generační turbíně a vzápětí v turbíně trakční (3). Ta poháněla hlavní převodovku (8) a pomocí hřídelů nápravové převodovky (9) hnací kola lokomotivy. Výfukové plyny z trakční turbíny proudily do výměníku tepla, případně zčásti přes parogenerátor na čele výměníku. Pro vlastní starty turbosoustrojí (startovalo se motorovou naftou) či naopak pro dochlazování turbín jejich protáčením po vypnutí spalování a dále pro posunovací jízdy samostatné lokomotivy sloužil automobilový naftový motor (6) s rozvodovkou (7)..

Sbírka:
www.modellode.cz