[1024x500] TL639_turbosoustroji.jpg

Výkres návrhu turbosoustrojí výkonu max. 4500 k s dvěma spalovacími komorami pro 2TLo - výkres z fondu archivu Škoda.

Sbírka:
SOA Plzeň