[1024x730] T449001a.jpg

Při stejné příležitosti vznikl také tento záběr prototypu T449.001, který na místo fotografování přivezl "Hektor" T435.085 (zřejmě z důvodu uložení lokomotivy na normálněrozchodných transportních podvozcích) - podzim 1960.

Foto:
tovární snímek
Sbírka:
Pavel Strachota