[800x600] S479001h.jpg

Náhradním způsobem (ze sloupu vysokého napětí) napájený prototyp E479.001, ještě ve své původní podobě, se připravuje k dalším statickým zkouškám - Plzeň, září 1961.

Foto:
Karel Vendler
Sbírka:
Miroslav Petr