[1200x760] LDH45-017a.jpg

Lokomotiva LDH 45-017 vjíždí v Nemšové na vlečku zdejších skláren 20.7.1997.

Foto:
Ondrej Krajňák