[830x1000] LDH45-010b.jpg

Lokomotiva LDH 45-010 projíždí vlečkovou bránou závodu Fosfa Poštorná (vlevo kolejiště dopravny Boří Les) dne 16. 6. 1991.

Foto:
Leoš Tomančák