[1630x1000] EM4750trobvod_c.jpg

Schéma zapojení trakčních obvodů hnacích vozů technické jednotky EM475.0 v době přechodu ze sériového na paralelní spojení a při oddělení obvodů jednotlivých vozidel.

Sbírka:
Ing. Jiří Adamovský