[1660x1000] EM4750trobvod_b.jpg

Schéma zapojení trakčních obvodů hnacích vozů technické jednotky EM475.0 v režimu jízdy vpřed na sériové spojení a režim posunu.

Sbírka:
Ing. Jiří Adamovský