[2090x1000] EM4750trobvod_a.jpg

Schéma zapojení trakčních obvodů hnacích vozů technické jednotky EM475.0 v režimu jízdy vpřed na paralelní spojení, odporovém a rekuperačním brzdění.

Sbírka:
Ing. Jiří Adamovský