[560x768] EM4750rozvadec_b.jpg

Blok stykačů a pojistek vysokého napětí pro topení (2x 4 stykače vlevo) a motoru měniče pro pomocné pohony (příčkou oddělená dvojice stykačů) ve strojovně na zadním konci vozu. V popředí je vidět část synchronního alternátoru s budičem.

Foto:
tovární snímek