[1024x730] EM4750navrhy_c.jpg

Pohled do interiéru oddílu pro cestující makety části kontruované elektrické jednotky EM475.0, ze kterého je vidět, že vozidlo mělo být původně vybaveno klasickými dřevěnými lavicemi 20.11.1959.

Foto:
VÚKV
Sbírka:
Vagonářské muzeum Studénka