[560x768] EM4750hlavvyp_a.jpg

Hlavní vypínač typu 10 HC v kobce nad kompresorem. Vysokonapěťová část vypínače stojí na čtveřici podpěrných izolátorů, nad kterými je nadproudová vypínací cívka a dvojice cívek zhášecích, jejichž vějířovité pólové nástavce pokračují na bocích zhášecí komory. Vpravo je klika pro ruční zapínání.

Foto:
tovární snímek