[1024x660] E4132102e.jpg

Méně kvalitní, o to však cennější záběr z dílen DPmO v Ostravě-Martinově zachycuje průběh rekonstrukce lokomotivy E413.2102 na budoucí E406.0501 - rok 1984.

Foto:
Robert Kubica