[2700x1024] E2000typak.jpg

Typový výkres elektrické jednotky "Pionýr" pochází z roku 1958, tedy z doby před vyrobením jednotky. Skutečné provedení jednotky se oproti výkresu v detailech lišilo..

Sbírka:
Miroslav Petr