[800x600] 860001stan3.jpg

Řídící pult na stanovišti č.1 prototypu 860 001-7.

Foto:
Jaroslav Chaloupka