[800x600] 850044b.jpg

Košický vůz 850 044-9 v nátěru zvaném "harlekýn" vjíždí do výhybny Chým, kde končí jeden z řady dvoukolejných úseků trati 160 ŽSR Zvolen – Košice 21. 9. 2001.

Foto:
Leoš Tomančák