[600x768] 835inter2.jpg

Pohled do buňky WC motorového vozu 835 001-9.

Foto:
Stanislav Plachý