[720x700] 812613_b.jpg

Detailnější záběr střech motorového vozu 812 613-8, vloženého 011 a řídicího 912 001-5, jedoucích coby vlak Sv 125928, byl v Praze-Žvahově pořízen 10.8.2014.

Foto:
Bc. Martin Šarman