[800x600] 772stanoviste.jpg

Pohled na stanoviště strojvedoucího lokomotivy 772 001-4.

Foto:
Ing. Bohumil Skála