[580x800] 7717planDodavek.jpg

Plán pořizování nových hnacích vozidel do roku 1980 tak, jak uvažovala tehdejší služba S12 ÚSŽ v červnu 1969.

Sbírka:
Ing. Martin Hejl