[800x600] 753279d.jpg

Méně kvalitní, ale o to cennější záběr z ŽOS Česká Třebová vystihuje podobu čerstvě opravené 753 279-9 ze dne 24. 6. 1997.

Foto:
Vladimír Toma