[800x600] 753266a.jpg

Vraky strojů 753 266-6 (přeznačen na číslo 316) a 753 206-2 (přeznačen na 295) chátraly v Liberci na ÚTD také 7. 7. 2001.

Foto:
Petr Kapoun