[690x1024] 749081generator.jpg

Pohled na trakční generátor stroje 749 081-6.

Foto:
Martin Třískala