[800x600] 749081c.jpg

Nádherná idyla ze všedního života "Podkrušnohorské magistrály" - lokomotiva 749 081-6 přiváží svůj vlak do Perštejna - rok 2005.

Foto:
Bohdan Ociepka