[1200x760] 742102c.jpg

V čele soupravy ložené stropními panely Spiroll 500 z tovačovského závodu GOLDBECK, kterou přepravoval do Kojetína na stavbu závodu AMAZON, byl stroj 742 102-7 zachycen nad Uhřičicemi 8. 10. 2021.

Foto:
Rosťa Kolmačka