[1200x790] 735203a.jpg

Stroj 735 203-2 vjíždí od Protivína do Zdic v čele soupravy prázdných "Wapek" z teplárny Příbram - rok 1982.

Foto:
Ivo Valent