[1200x800] 735175a.jpg

Lokomotiva 735 175-2 plní roli staniční zálohy v domovské České Lípě - červenec 1998.

Foto:
Daniel Pavlíček