[800x600] 729501k.jpg

O vánoční výzdobu na čele obohacená 729 501-7 posunovala v kolejišti stanice Ostrava-Kunčice 29.7.2008.

Foto:
Josef Hrabě